Plugga på TB

Studiemiljö på Tegelbruket 

Alla husets öppettider fungerar flera av Tegelbrukets ytor, tex vår biblioteksyta, som en miljö för studier. Kom, ta en fika och gör dagens läxor hos oss, samtidigt som du får stöd med studierna från våra engagerade ledare och samtidigt träffar andra som pluggar.

Plugga på TB är en viktig satsning för oss, och vi genomför den tillsammans med våra partners – som alla hjälper oss att sätta olika karaktär på några av veckans dagar. Läs med om vad våra olika studiestödsprojekt innebär nedan! När det inte finns möjlighet till studiestöd är det egna studier som gäller, men varje dag 16.30-18.30 går det bra att hämta ut mellanmål i vårt café.

Get Ready har funnits sedan hösten 2015 och är ett samarbete mellan Tegelbruket, Örebro Universitet och Kommuninvest. Två eftermiddagar i veckan finns studentambassadörer från universitetet på plats i Tegelbrukets bibliotek för att erbjuda studiestöd till gymnasieungdomar efter skoldagens slut.

Studenterna stöttar ungdomarna i deras skolarbete och fungerar även som positiva förebilder för att nå högre studier. Även Tegelbrukets bibliotekarie finns på plats för att stötta och skapa kontakt med ungdomarna.

Get Ready delar varje termin ut stipendium till två elever i projektet som haft bra närvaro och god kunskapsutveckling.

Måndagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiemiljö

På måndag erbjuds inget studiestöd, men precis som övriga dagar går det bra att komma till Tegelbruket och plugga.

Tisdagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Get Ready – 16:30-18:30

Studiestöd med studenter från Örebro Universitet i samarbete med Kommuninvest

Onsdagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiestöd – 16:30-18:30

Studiestöd med ideella handledare

Torsdagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Get Ready – 16:30-18:30

Studiestöd med studenter från Örebro Universitet i samarbete med Kommuninvest.

Fredagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiemiljö

På fredagar ges inget specifikt stöd, men precis som övriga dagar går det bra att komma till Tegelbruket och plugga.

Get Ready

Get Ready har funnits sedan hösten 2015 och är ett samarbete mellan Tegelbruket, Örebro Universitet och Kommuninvest. Två eftermiddagar i veckan finns studentambassadörer från universitetet på plats i Tegelbrukets bibliotek för att erbjuda studiestöd till gymnasieungdomar efter skoldagens slut.

Studenterna stöttar ungdomarna i deras skolarbete och fungerar även som positiva förebilder för att nå högre studier. Även Tegelbrukets bibliotekarie finns på plats för att stötta och skapa kontakt med ungdomarna.

Get Ready delar varje termin ut stipendium till två elever i projektet som haft bra närvaro och god kunskapsutveckling.

Schema

Måndagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiemiljö

På måndag erbjuds inget studiestöd, men precis som övriga dagar går det bra att komma till Tegelbruket och plugga.

Tisdagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Get Ready – 16:30-18:30

Studiestöd med studenter från Örebro Universitet i samarbete med Kommuninvest

Onsdagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiestöd – 16:30-18:30

Studiestöd med ideella handledare

Torsdagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Get Ready – 16:30-18:30

Studiestöd med studenter från Örebro Universitet i samarbete med Kommuninvest.

Fredagar

Studiemiljö i Tegelbrukets bibliotek 8:00-22:00

Studiemiljö

På fredagar ges inget specifikt stöd, men precis som övriga dagar går det bra att komma till Tegelbruket och plugga.

Vill du veta mer?

 Kontakta vår bibliotekarie Christina Larsson: