En investering för livet

En investering i livet

Bli företagspartner till Tegelbruket!

Vill du som företag stötta Tegelbruket? Det handlar då inte om traditionell sponsring, utan om ett mer vidgat synsätt på engagemang. Det handlar om att tillsammans med oss på Tegelbruket aktivt arbeta för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Företag som engagerar sig på detta sätt kan även räkna med att stärka sina nätverk, utveckla medarbetare och sina egna varumärkesvärden. En genuin insats som alla har nytta av.

Huvudpartner

Som huvudpartner blir du en del av vår CSR-grupp, ett nätverk som arbetar aktivt och engagerat för ett bättre samhälle.

Supporter

Som supporter stöttar du Tegelbruket via våra olika projekt eller via egna initiativ.

Kontakta CSR-ansvarig på Tegelbruket för mer information.

Hyr våra konferenslokaler!

Du kan också stötta Tegelbruket genom att hyra konferenslokaler hos oss. Att mötas på Tegelbruket är ett sätt att höja värdet på din konferens och samtidigt bidra till vår verksamhet.

Här får du och din personal uppleva en unik och givande konferensmiljö. Kontakta bokningen för mer information.

Genomför en personalaktivitet!

Stöd Tegelbruket genom att genomföra personalaktiviteter hos oss. Här kan du utnyttja Tegelbrukets lokaler och utbud till att göra en givande och rolig personalaktivitet.

Upplev Tegelbruket inifrån via aktiviteter som rundvandring,teambuilding och mängder av fysiska aktiviteter.