Tegelbrukets studiestödsprojekt Get Ready delar varje termin ut två stipendier för god närvaro och kunskapsutveckling.

Vi gratulerar Get Readys stipendiater Yamen och Jiyen från Karolinska skolan för god närvaro och kunskapsutveckling under vårterminen 2017!

Tegelbruket Get Ready