TB Action - fritidsverksamhet på Tegelbruket för ungdomar med funktionsnedsättning

TB Action är ett projekt som vi på Tegelbruket driver i syfte att göra Tegelbruket till en arena för ungdomar med någon typ av funktionsnedsättning.

Om TB Action

Sedan Tegelbruket öppnade, år 2013, är unga med funktionsnedsättning en grupp som varit underrepresenterade bland ungdomar i huset. Det vill vi ändra på. Tegelbruket ska vara en arena som inte exkluderar någon ungdom utan istället kan erbjuda alla ungdomar en meningsfull fritid med möjlighet till personlig utveckling.

Utifrån bland annat den intentionen startade under 2018 ett samarbete mellan Tegelbruket, KFUM Örebro, Sensus och ÖLIF/SISU som mynnade ut i en ansökan till Arvsfonden, som blev beviljad. Sedan höstterminen 2019 är därför TB Action ett projekt som bedrivs med föreningen Tegelbruket som projektägare.

Projektets syfte

  • Att göra Tegelbruket till en självklar mötesplats och fritidsarena för ungdomar med funktionsnedsättning.
  • Att utveckla en miljö för ungdomar med funktionsnedsättning som genomsyras av trygghet, kontinuitet och gott bemötande.
  • Att skapa förutsättningar för ungdomar med funktionsnedsättning att delta i ledarledda organiserade idrotts- och kulturaktiviteter.
  • Att skapa en fritidsmiljö där ungdomar med funktionsnedsättning påverkar och är delaktiga i utbud och utformning av sina egna fritidsaktiviteter.

Projektets organisation

TB Action som projekt kommer drivas under tre år. Därefter ska detta vara en del av vår ordinarie verksamhet i Tegelbruket och i organisationerna i huset. Under dessa år kommer många olika aktiviteter startas upp i projektets regi. Hos oss kan detta ske på olika sätt:

Antingen startas projektet upp i Tegelbrukets regi. Vi bygger upp en fungerande verksamhet, och när denna är redo att stå på egna ben, flyttas den över till till exempel KFUM Örebro, Sensus, Örebro boxningsklubb eller annan aktuell aktör.

I vissa fall kan slutorganisationen vara redo redan från början. Då kan det hända att den organisationen startar upp verksamheten redan från första början, med Tegelbruket som stöd i bakgrunden.

Förutom de organisationer som driver projektet har vi starkt stöd i ryggen. Vi är stolta över att ha en styrgrupp med såväl representation från FUB som RBU, ÖLIF/SISU och funktionsstödsförvaltningen hos Örebro Kommun. I projektets referensgrupp finns bland annat representation från nyckelroller både hos Örebro Kommun, Region Örebro och Parasportförbundet.

För vem?

Aktiviteterna inom TB Action riktar sig först och främst till ungdomar med funktionsnedsättning mellan 12-25 år. Är du yngre eller äldre än så är du välkommen att höra av dig ändå, så ser vi över möjligheterna.

Vi riktar oss i början av projektet förutsättningslöst till alla grupper med funktionsnedsättning. Vartefter projektet tar sin form är det mycket troligt att det utifrån intresse och behov bildas mindre grupper inom målgruppen.

En viktig aspekt i detta projekt är målgruppens deltagande i utformningen av aktiviteter. Vi uppmanar alla i eller runt målgruppen att gärna höra av sig till oss om behov av eller intresse i olika aktiviteter.

Är du intresserad av att börja med något eller att komma och prova på? Hör gärna av dig till rada@tegelbruket.org i förväg, han har mer info om vad som är aktuellt just nu. Välkommen!

 

Sång och Musik
Sång och Musik på Tegelbruket. Måndagar 17:30-18:30.

E-sport
E-sportverksamhet på Tegelbruket. Tisdagar 17-19. 2 grupper, 1,5 timme per grupp.

Basket
Basketverksamhet i lilla hallen på Tegelbruket. Onsdagar kl 17-18.

Dans
Dansverksamhet i Multihallen på Tegelbruket. Onsdagar 17:40-18:40.

Musikproduktion
Gör musik med ledare. Torsdagar 17-20. 2 grupper, 1,5 timme per grupp.

 

Att delta i en aktivitet kostar 250:-/termin.

Bakgrund

Om TB Action

Sedan Tegelbruket öppnade, år 2013, är unga med funktionsnedsättning en grupp som varit underrepresenterade bland ungdomar i huset. Det vill vi ändra på. Tegelbruket ska vara en arena som inte exkluderar någon ungdom utan istället kan erbjuda alla ungdomar en meningsfull fritid med möjlighet till personlig utveckling.

Utifrån bland annat den intentionen startade under 2018 ett samarbete mellan Tegelbruket, KFUM Örebro, Sensus och ÖLIF/SISU som mynnade ut i en ansökan till Arvsfonden, som blev beviljad. Sedan höstterminen 2019 är därför TB Action ett projekt som bedrivs med föreningen Tegelbruket som projektägare.

Projektets syfte

  • Att göra Tegelbruket till en självklar mötesplats och fritidsarena för ungdomar med funktionsnedsättning.
  • Att utveckla en miljö för ungdomar med funktionsnedsättning som genomsyras av trygghet, kontinuitet och gott bemötande.
  • Att skapa förutsättningar för ungdomar med funktionsnedsättning att delta i ledarledda organiserade idrotts- och kulturaktiviteter.
  • Att skapa en fritidsmiljö där ungdomar med funktionsnedsättning påverkar och är delaktiga i utbud och utformning av sina egna fritidsaktiviteter.
Om projektet

Projektets organisation

TB Action som projekt kommer drivas under tre år. Därefter ska detta vara en del av vår ordinarie verksamhet i Tegelbruket och i organisationerna i huset. Under dessa år kommer många olika aktiviteter startas upp i projektets regi. Hos oss kan detta ske på olika sätt:

Antingen startas projektet upp i Tegelbrukets regi. Vi bygger upp en fungerande verksamhet, och när denna är redo att stå på egna ben, flyttas den över till till exempel KFUM Örebro, Sensus, Örebro boxningsklubb eller annan aktuell aktör.

I vissa fall kan slutorganisationen vara redo redan från början. Då kan det hända att den organisationen startar upp verksamheten redan från första början, med Tegelbruket som stöd i bakgrunden.

Förutom de organisationer som driver projektet har vi starkt stöd i ryggen. Vi är stolta över att ha en styrgrupp med såväl representation från FUB som RBU, ÖLIF/SISU och funktionsstödsförvaltningen hos Örebro Kommun. I projektets referensgrupp finns bland annat representation från nyckelroller både hos Örebro Kommun, Region Örebro och Parasportförbundet.

Målgruppen

För vem?

Aktiviteterna inom TB Action riktar sig först och främst till ungdomar med funktionsnedsättning mellan 12-25 år. Är du yngre eller äldre än så är du välkommen att höra av dig ändå, så ser vi över möjligheterna.

Vi riktar oss i början av projektet förutsättningslöst till alla grupper med funktionsnedsättning. Vartefter projektet tar sin form är det mycket troligt att det utifrån intresse och behov bildas mindre grupper inom målgruppen.

En viktig aspekt i detta projekt är målgruppens deltagande i utformningen av aktiviteter. Vi uppmanar alla i eller runt målgruppen att gärna höra av sig till oss om behov av eller intresse i olika aktiviteter.

Aktuella aktiviteter

Är du intresserad av att börja med något eller att komma och prova på? Hör gärna av dig till rada@tegelbruket.org i förväg, han har mer info om vad som är aktuellt just nu. Välkommen!

 

Sång och Musik
Sång och Musik på Tegelbruket. Måndagar 17:30-18:30.

E-sport
E-sportverksamhet på Tegelbruket. Tisdagar 17-19. 2 grupper, 1,5 timme per grupp.

Basket
Basketverksamhet i lilla hallen på Tegelbruket. Onsdagar kl 17-18.

Dans
Dansverksamhet i Multihallen på Tegelbruket. Onsdagar 17:40-18:40.

Musikproduktion
Gör musik med ledare. Torsdagar 17-20. 2 grupper, 1,5 timme per grupp.

 

Att delta i en aktivitet kostar 250:-/termin.

Vill du veta mer?

 Kontakta Rada Al-Azawi:

Ledare sökes!

Vill du ha lite extra energi i livet? Vill du engagera dig och få tillbaka mer än vad du någonsin kunnat önska? Då ska du bli ledare i TB Action.

Våra verksamheter inom TB Action behöver ständigt ledare – alltifrån tränare, körledare eller musiker, men också du som bara vill hjälpa till på ett hörn behövs. Baka fika? Förvalta material? Vara med som maskot? Alla insatser i projektet är välkomna, och du är välkommen att höra av dig oavsett om du fått upp intresse för någon av våra befintliga aktiviteter eller har inspiration till en aktivitet du tycker vi ska starta.

Vi välkomnar gärna ledare ur målgruppen med funktionsnedsättning – hör av dig om du vill engagera dig så hjälps vii åt att hitta ett lämpligt uppdrag.

Intresserad?

Tveka inte att kontakta Rada Al-Azawi.

Vad är Arvsfonden?