Mötesplats för dig som är 16-25 år

TB1625 är en mötesplats för dig som är 16-25 år. Fokus ligger på relationsskapande, delaktighet, aktiviteter och arrangemang.
Verksamheten bedrivs framförallt på kvällar, helger och lov. Tröskeln in är låg och ambitionen är att alla ska kunna delta på sina villkor.

Koppling till föreningslivet och folkbildningsformerna är central för verksamheten.