TB Kidz på Tegelbruket

Tegelbrukets TB Kidz är en eftermiddagsverksamhet för barn i årskurs 4-6. Vi riktar oss först och främst till barn i närområdet.

TB Kidz har fokus på aktiviteter och har ett varierat utbud som är anpassat till åldersgruppen. Målet är att inspirera och stötta barnen i att utveckla egna fritidsintressen.

Kostnad: 100 kr per läsår
Mellanmål serveras varje dag till självkostnadspris.

För mer information, kontakta Ammar Al-Azawi: ammar.al-azawi@tegelbruket.org

Öppettider

Måndag-fredag 14:00-17:00 samt vissa lovdagar.

Kostnad

100 kr barn/läsår

Kontakt

Telefon: 019-6110498

E-post: ammar.al-azawi@tegelbruket.org