POP UP Makerspace

Kom och skapa på POP UP MakerSpace Örebro! Kliar kreativiteten? Saknar du en plats där du kan skapa och experimentera tillsammans med andra? POP UP MakerSpace är ett tillfälle att få aktivera den inre kreativiteten i både huvud och händer. Alla besökare, oavsett kunskapsnivå, är välkomna att medverka. MakerSpace bygger på samarbete där vi delar…