CSR-dagen

CSR-dagen: Social hållbarhet – på riktigt! Vi som kan behöver ta ansvar! CSR-dagen 2019 riktar sig mot social hållbarhet för såväl företagssektorn som ungdomssektorn – tillsammans kan vi bidra till social hållbarhet på riktigt. Utmaningarna som samhället ställs inför kan ingen lösa på egen hand. Efter CSR-dagen 2019 hoppas vi att alla ska lämna Tegelbruket…