tegelbruket sommar

Tänk på att Tegelbruket har ändrade öppettider mot ordinarie öppethållande under sommaren 2016.

Du hittar alla avvikande öppettider här.

Uppstår det frågor kring vårt öppethållande är du välkommen att kontakta Unnur Tryggvadottir för mer information.