Målgrupp: Alla som identifierar sig som tjej, 14-25år

Vi vill erbjuda möjligheten för alla som identifierar sig som tjej och är 14-25 år en meningsfull fritid som gör att de känner sig delaktiga och viktiga, vilket i sin tur kan inspirera andra till att göra detsamma. Stärkta unga i sin resa mot vuxenlivet.

Vill du veta mer?

Kontakta Sofia Ingvarsson
sofia@tegelbruket.org
073-044 52 33