Under 2015 var det över 35.000 ensamkommande barn och ungdomar som sökte asyl i Sverige. (mer information på Migrationsverkets hemsida). Många av dessa unga har kommit hit efter flykt och söker sig till trygghet och en chans att få etablera sig utifrån egna mål och drömmar. Ensamkommande har ofta en ensam roll att själva anpassa sig till sin nya miljö. De längtar ofta efter familjen och känner ovisshet inför framtiden.
Tegelbruket vill kunna ge dessa ungdomar en möjlighet till en meningsfull fritid och vill vara en trygg plats för personlig utveckling. TB önskar också fungera som en brygga mellan ungdomarna och samhället.

Det övergripande syftet med projektet är att ge unga ensamkommande i Örebro med omnejd en meningsfull fritid och bättre förutsättningar att ta plats i samhället. Genom att erbjuda konkret stöd i grupp och individuellt till en meningsfull fritid, personliga utvecklingsplaner om studier och arbete, ett tryggt boende, vill vi skapa tillit och hopp om en positiv framtid.

Ungdomarna som ingår i projektet är ensamkommande i åldern 16-20 år. Tegelbruket har också som mål att hitta mentorer till ungdomarna och att verka för att organisera ungdomarna i idrott och kultur.

Tegelbruket United

Vill du veta mer?