Studiestöd till gymnasieungdomar

Get Ready

Get Ready som startade hösten 2015 mellan är ett samarbete mellan Tegelbruket, Örebro Universitet och Kommuninvest. Kommuninvest som är huvudpartner till Tegelbruket är initiativtagare och finansiär i projektet. Två gånger i veckan finns studentambassadörer på plats i Tegelbrukets bibliotek för att erbjuda studiestöd till gymnasieungdomar efter skoldagens slut.

Studenterna stöttar ungdomarna i deras skolarbete och fungerar även som positiva förebilder för att nå högre studier. Tegelbrukets bibliotekarie är också på plats för att stötta och skapa kontakt med ungdomarna.

Get Ready delar varje termin ut ett stipendium till två elever i projektet som haft bra närvaro och god kunskapsutveckling. Tiden för Get Ready är tisdagar och torsdagar 16.30-18.30.

Aktuellt

Tegelbruket Get Ready

Partners

Örebro Universitet
Kommuninvest