Pressmaterial

Här har vi samlat material för press, media och tryck. Övrigt pressmaterial fås genom Tegelbruket, vänligen kontakta oss för mer information om du är osäker kring nyttjandet av vårt pressmaterial.

Ledning

Thomas Rasmusson

Verksamhetschef

Thomas Rasmusson
Unnur Tryggvadóttir Nordell

Bitr. Verksamhetschef

Unnur Tryggvadóttir Nordell
Anders Botvidsson

Ansvarig KFUM Örebro

Anders Botvidsson
Jens Hellman

Utvecklingsledare Sensus Studieförbund

Jens Hellman

Logotyp

Här nedan finner du Tegelbrukets logotyp i olika filformat för fritt nyttjande. Tegelbrukets logotyp är ett varumärke och därför är det viktigt att du tar hänsyn till de riktlinjer som beskrivs på denna sida för nyttjande i tryck och publicering i digital form.

Tegelbrukets logotyp

Vår logotyp består av symbolen TB och namnet Tegelbruket. Båda dessa enheter är utformade på ett speciellt sätt och bildar tillsammans vår logotyp. Logotypen är en enhet där delarna aldrig får användas var och en för sig, ändras i proportion eller utformning. Logotypen finns i ett stående grundutförande (nr 1–5 här intill) och i liggande utförande (nr 6–9) och i olika varianter anpassade för olika trycktekniker och för skärmvisning. I första hand ska vi välja logotypen i grundutförande. Den liggande logotypen används främst på långsmala ytor (exempelvis skylt, rinkreklam eller pennor).

Vänligen välj logotyp nedan utifrån önskat ändamål nedan, eller ladda ner vårt logopack med samtliga logotyper.

Logotypens frizon

För att garantera att logotypen alltid återges på bästa sätt med optimal synlighet finns det en frizon dår inga texter, bilder dekorelement etc. får inkräkta. Samma frizon gäller vid placering av logotypen i förhållande till papperskanter etc. Det är tillåtet att ha en logotype i en bild eller på en tonplatta. Samma regler med frizonen gäller förstås även då.

tegelbruket_logotyp_frizon
1. Tegelbruket_LOGO_CMYK

Används vid fyrfärgstryck. Hämta fil.

tb_logo_cmyk
2. Tegelbruket_LOGO_PMS

Används vid tryck med PMS-färg. Hämta fil.

tb_logo_pms
3.Tegelbruket_LOGO_RGB

Används vid återgivning på skärmar. Hämta fil.

tb_logo_rgb
4. Tegelbruket_LOGO_svart

Används vid svartvitt tryck eller kopiering. Hämta fil.

tb_logo_svart
5. Tegelbruket_LOGO_vit

Används mot mörk botten. Hämta fil.

tb_logo_vit
6. Tegelbruket_liggande_CMYK

Används på liggande format. Hämta fil.

tb_logo_liggande_cmyk
7. Tegelbruket_liggande_PMS

Används på liggande format. Hämta fil.

tb_logo_liggande_cmyk