Välkommen till Tegelbruket

Sedan 2013 är Tegelbruket Örebros självklara ungdomsarena. Läs gärna mer om vilka vi är och vad vi gör, genom att surfa runt här på vår hemsida. Vi vill dock förvarna om att det är svårt att beskriva känslan av Tegelbruket i text – så vi rekommenderar alltid att svänga förbi oss och ta en titt – för att känns in Tegelbrukets atmosfär på riktigt!

Välkommen till oss!

Tegelbruket – Örebros ungdomsarena

På Tegelbruket sätter vi ungdomar i fokus. Med 8000m2 aktivitetsyta skapar vi en uppsjö av verksamheter inom idrott, kultur och lärande. Vi fångar upp aktuella engagemang och intressen, lyssnar in och tar oss an frågor i tiden. På så vis ger vi ungdomar chansen att utvecklas, skapa en meningsfull fritid och göra medvetna livsval.

Under Tegelbrukets tak ryms såväl Tegelbrukets som huvudmännen KFUM och Sensus verksamheter. Vi välkomnar inom många verksamheter även andra aktörer och målgrupper som delar våra värderingar och ser vårt hus som en arena där vi tillsammans kan skapa möjligheter. Vår förhoppning är att vi genom detta kan bidra till en ljus framtid för många ungdomar och en hållbar samhällsutveckling.

Tegelbruket drivs som en ideell förening och är en gemensam satsning mellan huvudmännen KFUM Örebro och Sensus studieförbund med stöd av externa finansiärer. Tegelbrukets verksamheter finansieras idag av huvudmännen, partners och offentliga medel samtidigt som vi även arbetar med försäljning av tjänster både i och utanför huset.

Så bildades Tegelbruket

När flera stora aktörer med starka resurser samtidigt får samma idé – då kan det bli bra. Det är processen i och med bildandet av Tegelbruket ett tydligt exempel på. KFUM Örebro och Sensus studieförbund hade en gemensam idé om göra något mer för Örebros ungdomar genom att etablera ett aktivitetshus för att attrahera fler och nå nya målgrupper. Samtidigt upplevde båda parter ett behov av att hitta nya lokaler och stärka den befintliga verksamheten.

Ovanstående idé sammanföll väl med Örebro kommuns intresse av att leta nya vägar att möta ungdomar och stödja det främjande och förebyggande arbetet. Samtidigt hade Örebrobostäder å sin sida länge sett behovet att lyfta Markbackens centrum och var därför tidigt en aktiv part i etableringen. Resultatet av dessa intressen blev föreningen Tegelbruket, bildad 1/9 2010. En ideell förening som drivs av KFUM Örebro och Sensus studieförbund.

Vi har en tydlig vision

Vår vision är att skapa en plats i Örebro där staden kan mötas. Där alla människor ges möjlighet att växa och utvecklas till sin fulla potential. En mötesplats där alla känner sig inkluderade och uppskattad för den de är oavsett bakgrund

Våra ledstjärnor:

 • Ungdomars delaktighet och inflytande
 • FNs deklaration om Mänskliga rättigheter
 • FNs Barnkonvention
 • Nationella Folkhälsomålen

Vår Verksamhetsidé:

 • Tegelbruket är öppet för alla, med fokus på ungdomar och unga vuxna.
 • Vi skapar möten mellan människor för vi vet att alla kan lära av alla.
 • Vi är en föreningsdriven mötesplats som genomsyras av delaktighet och inflytande.
 • Vi bygger självkänsla, engagemang och utveckling och utgår från människors lust och intressen.
 • Vi lyssnar in vår omvärld och möter människors behov.
 • Verksamhetsformerna är idrott och kultur och verksamheten bedrivs på folkbildningsmässig grund.

Vilka verksamheter bedrivs på Tegelbruket?

I Tegelbruket bedrivs många verksamheter och både Tegelbruket och andra aktörer erbjuder tillsammans en mängd ingångar till både verksamhet i projektform och organiserad verksamhet.

Inte minst har huvudmännen KFUM Örebro och Sensus studieförbund bas för sina verksamheter på Tegelbruket.

Utöver det bedriver flera andra aktörer så som Örebro Boxningsklubb, Örebro kommuns seniorverksamhet och Örebro Klätterklubb kontinuerlig verksamhet i huset.

Om

Tegelbruket – Örebros ungdomsarena

På Tegelbruket sätter vi ungdomar i fokus. Med 8000m2 aktivitetsyta skapar vi en uppsjö av verksamheter inom idrott, kultur och lärande. Vi fångar upp aktuella engagemang och intressen, lyssnar in och tar oss an frågor i tiden. På så vis ger vi ungdomar chansen att utvecklas, skapa en meningsfull fritid och göra medvetna livsval.

Under Tegelbrukets tak ryms såväl Tegelbrukets som huvudmännen KFUM och Sensus verksamheter. Vi välkomnar inom många verksamheter även andra aktörer och målgrupper som delar våra värderingar och ser vårt hus som en arena där vi tillsammans kan skapa möjligheter. Vår förhoppning är att vi genom detta kan bidra till en ljus framtid för många ungdomar och en hållbar samhällsutveckling.

Tegelbruket drivs som en ideell förening och är en gemensam satsning mellan huvudmännen KFUM Örebro och Sensus studieförbund med stöd av externa finansiärer. Tegelbrukets verksamheter finansieras idag av huvudmännen, partners och offentliga medel samtidigt som vi även arbetar med försäljning av tjänster både i och utanför huset.

Bildandet

Så bildades Tegelbruket

När flera stora aktörer med starka resurser samtidigt får samma idé – då kan det bli bra. Det är processen i och med bildandet av Tegelbruket ett tydligt exempel på. KFUM Örebro och Sensus studieförbund hade en gemensam idé om göra något mer för Örebros ungdomar genom att etablera ett aktivitetshus för att attrahera fler och nå nya målgrupper. Samtidigt upplevde båda parter ett behov av att hitta nya lokaler och stärka den befintliga verksamheten.

Ovanstående idé sammanföll väl med Örebro kommuns intresse av att leta nya vägar att möta ungdomar och stödja det främjande och förebyggande arbetet. Samtidigt hade Örebrobostäder å sin sida länge sett behovet att lyfta Markbackens centrum och var därför tidigt en aktiv part i etableringen. Resultatet av dessa intressen blev föreningen Tegelbruket, bildad 1/9 2010. En ideell förening som drivs av KFUM Örebro och Sensus studieförbund.

Vision

Vi har en tydlig vision

Vår vision är att skapa en plats i Örebro där staden kan mötas. Där alla människor ges möjlighet att växa och utvecklas till sin fulla potential. En mötesplats där alla känner sig inkluderade och uppskattad för den de är oavsett bakgrund

Våra ledstjärnor:

 • Ungdomars delaktighet och inflytande
 • FNs deklaration om Mänskliga rättigheter
 • FNs Barnkonvention
 • Nationella Folkhälsomålen

Vår Verksamhetsidé:

 • Tegelbruket är öppet för alla, med fokus på ungdomar och unga vuxna.
 • Vi skapar möten mellan människor för vi vet att alla kan lära av alla.
 • Vi är en föreningsdriven mötesplats som genomsyras av delaktighet och inflytande.
 • Vi bygger självkänsla, engagemang och utveckling och utgår från människors lust och intressen.
 • Vi lyssnar in vår omvärld och möter människors behov.
 • Verksamhetsformerna är idrott och kultur och verksamheten bedrivs på folkbildningsmässig grund.
Verksamheter

Vilka verksamheter bedrivs på Tegelbruket?

I Tegelbruket bedrivs många verksamheter och både Tegelbruket och andra aktörer erbjuder tillsammans en mängd ingångar till både verksamhet i projektform och organiserad verksamhet.

Inte minst har huvudmännen KFUM Örebro och Sensus studieförbund bas för sina verksamheter på Tegelbruket.

Utöver det bedriver flera andra aktörer så som Örebro Boxningsklubb, Örebro kommuns seniorverksamhet och Örebro Klätterklubb kontinuerlig verksamhet i huset.

Vill du veta mer?

På vår kontaktsida hittar du uppgifter till de flesta som arbetar på Tegelbruket.