Tegelbruket är öppet för alla med fokus på ungdomar och unga vuxna.

Tegelbruket är en 8.000 kvadratmeter stor mötesplats för ungdomar och unga vuxna. Här finns bibliotek, boxningsklubb, gym, dans, teater, idrottshallar, skaparverkstad, replokaler, studio, äventyrshall med klättring och ramper, konferenslokaler, restaurang.

Verksamheten drivs av KFUM Örebro och Sensus Studieförbund genom föreningen Tegelbruket.

Vision och Ledstjärnor

Vi skapar möten mellan människor för vi vet att alla kan lära av alla.
Vi är en föreningsdriven mötesplats som genomsyras av delaktighet och inflytande.
Vi bygger självkänsla, engagemang och utveckling och utgår från människors lust och intressen.
Vi lyssnar in vår omvärld och möter människors behov.

Verksamhetsformer

  • Idrott
  • Kultur
  • Lärande

Vision

Vår vision är att skapa en plats i Örebro där staden kan mötas. Där alla människor ges möjlighet att växa och utvecklas till sin fulla potential. En mötesplats där alla känner sig inkluderade och uppskattad för den de är oavsett bakgrund.

Ledstjärnor

  • Ungdomars delaktighet och inflytande
  • FNs deklaration om Mänskliga rättigheter
  • FNs Barnkonvention
  • Nationella Folkhälsomålen