Tegelbruket – ungdomsarenan

På Tegelbruket sätter vi ungdomar i fokus. Med 8000m2 aktivitetsyta skapar vi en uppsjö av verksamheter inom idrott, kultur och lärande. Vi fångar upp aktuella engagemang och intressen, lyssnar in och tar oss an frågor i tiden. På så vis ger vi ungdomar chansen att utvecklas, skapa en meningsfull fritid och göra medvetna livsval.

Under Tegelbrukets tak ryms såväl Tegelbrukets som huvudmännen KFUM och Sensus verksamheter. Vi välkomnar inom många verksamheter även andra aktörer och målgrupper som delar våra värderingar och ser vårt hus som en arena där vi tillsammans kan skapa möjligheter. Vår förhoppning är att vi genom detta kan bidra till en ljus framtid för många ungdomar och en hållbar samhällsutveckling.

Tegelbruket drivs som en ideell förening och är en gemensam satsning mellan huvudmännen KFUM Örebro och Sensus studieförbund med stöd av externa finansiärer. Tegelbrukets verksamheter finansieras idag av huvudmännen, partners och offentliga medel samtidigt som vi även arbetar med försäljning av tjänster både i och utanför huset.

Vision

Vår vision är att skapa en plats i Örebro där staden kan mötas. Där alla människor ges möjlighet att växa och utvecklas till sin fulla potential. En mötesplats där alla känner sig inkluderade och uppskattad för den de är oavsett bakgrund.

Ledstjärnor

  • Ungdomars delaktighet och inflytande
  • FNs deklaration om Mänskliga rättigheter
  • FNs Barnkonvention
  • Nationella Folkhälsomålen