KFUM Örebro Orientering

KFUM Örebro Orientering

Om KFUM Orientering

Orienteringen blev 1927 officiellt upptagen som en sektion inom KFUM:s IA (Idrottsavdelning). Numera är vi en fristående förening, men med ett samarbetsavtal med KFUM Örebro. Vår verksamhet bedrivs idag med utgångspunkt från vår klubbstuga i Karlslund.

Klubbens målsättning med sin verksamhet är att utöva orientering på alla nivåer, både elit- och motionsverksamhet där det ska finnas plats för alla.

Historik

Här hittar du en sammanställning av klubbens verksamhet, från starten i det tidiga 1900-talet fram till idag. Läs mer om vår historik här.

Medlemskap

Medlemsavgiften för alla medlemmar, oavsett ålder, är 250 kr. Familjeavgift, inklusive alla familjens barn upp till och med 20 år är 750 kr. Sätts in på pg 796808-4.

För ytterligare 50 kr/år blir du medlem i KFUM Örebros huvudförening. Insätts på pg 270240-5.

Glöm inte i samtliga fall att tydligt ange ditt namn vid inbetalning!

Förutsättningar

Klubben står för anmälningsavgifter till samtliga tävlingar, med undantag av s.k. sommartävlingar (15 juni- 31 juli). Startavgifter och andra avgifter till sommartävlingar debiteras resp. startande i efterhand alt tas från personlig lägerfond.

Rankingavgift står resp. löpare själv för.

Resp. kommitté har som grundprincip ansvar för sin budget.

Beräknad deltagarkostnad för läger och aktiviteter ska framgå i inbjudan.

Deltagarna står själva för resekostnader om inget annat anges vid inbjudan (resp. kommitté ansvarar). När reseersättning betalas är ersättningen 18 kr/mil. Samåkning förutsätts. Den som kört ska skicka reseräkning via mejl till kassören (kae5691@gmail.com) och ange tävling/aktivitet, antal mil t.o.r. samt medföljande i bilen. Reseersättning betalas aldrig ut när gemensam resa sker med buss.
Resersättning vid olika uppdrag för föreningens räkning ska alltid vara godkända i förväg.
Vid samåkning till tävlingar och aktiviteter där reseersättning inte utbetalas rekommenderas att varje medresenär betalar 5 kr/mil till föraren.

Vid av klubben arrangerade läger/aktiviteter där egenavgift ska betalas ska lägeransvarig dela ut faktura på egenavgiften till samtliga deltagare och ge kassören kopia på fakturorna alt lista på personer och belopp. Pengarna ska sättas in på pg 861448-9.

Vill du veta mer?

Läs mer på KFUM Örebro Orienterings webbsida: