Tegelbruket Äventyrshall

Välkommen till Tegelbrukets äventyrshall med ramper avsedda för hjulsport. Oavsett väder utomhus har du möjlighet att åka skateboard, inlines, kickbike, BMX etc. i våra ramper.

Regler

  • Giltigt årskort måste uppvisas eller engångskostnad för entré.
  • Vuxens sällskap krävs till och med det år du fyller 15 år.
  • Max 15 personer i ramperna samtidigt. Är det fullt är det kösystem som gäller.
  • Ingen mat eller dryck i ramperna! Dryck får intas vid sittplatserna, mat får förtäras i cafeét.
  • Hjälmkrav för alla under 18 år.
  • Ingen utrustning finns för utlåning.
  • Ingen publik får vistas nere i hallen, dessa hänvisas till läktaren. De som åker ansvarar för sitt sällskap.
  • Ingen får vistas i klätterhallen utan tillåtelse.
  • Respektera varandra, använd vårdat språk och låt alla få chansen att åka.
  • De som inte följer reglerna kan bli av med sitt kort.

Priser

Årskort (BMX kort): 200 kr
Engångsavgift: 30 kr
Vid köp av årskort blir du även medlem i KFUM Örebro.

Tegelbrukets öppettider

Vänligen se husets öppettider, observera avvikande tider.

Aktuellt schema för äventyrshallen

Vänligen se aktuellt tidsschema baserat på åldersgrupper.