Tegelbrukets studiestödsprojekt Get Ready delar varje termin ut två stipendier för god närvaro och kunskapsutveckling.

Stort grattis till Deqo och Diyana som blev vårens stipendiater!

Tegelbruket Get Ready