CSR-dagen: Social hållbarhet – på riktigt!

Vi som kan behöver ta ansvar!

CSR-dagen 2019 riktar sig mot social hållbarhet för såväl företagssektorn som ungdomssektorn – tillsammans kan vi bidra till social hållbarhet på riktigt.

Utmaningarna som samhället ställs inför kan ingen lösa på egen hand. Efter CSR-dagen 2019 hoppas vi att alla ska lämna Tegelbruket med ett gäng nya nummer i telefonboken, flera nya insikter i bakhuvudet – och framförallt: idéer om hur er vilja och engagemang ska kunna omsättas till verklighet, för att göra både Örebro och världen till socialt hållbara platser.

Varmt välkommen att anmäla dig till CSR-dagen 2019!

Årets talare

PAUL ALARCON

Hållbarhetschef, Stockholm stad

Paul Alarcón har sedan 2014 varit hållbarhetschef i Stockholms stad med övergripande ansvar för frågor som rör segregation och social hållbarhet. Han har bland annat lett Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm som haft i uppdrag att analysera de sociala klyftorna i Stockholm och driva förändring för att minska livsvillkorens skillnader. Paul ska berätta hur vi kan gå från ord till handling i skapandet av ett socialt hållbart samhälle.

MINEA FRYKMAN

Rektor, Höj Rösten Politikerskola

Idag, mer än någonsin, behövs ledare som vågar se världen som den verkligen är och samtidigt stå upp för hur den borde vara imorgon. I en värld så komplex som vår, där de enkla svaren polariserar, behövs ledare med olika perspektiv och erfarenheter för att vi tillsammans ska kunna hitta lösningarna för framtiden. Höj Rösten visar att alla vägar till engagemang viktiga.

LEILA ALI ELMI

Riksdagsledamot, arbetsmarkNADS- utskottet

Ett informellt och avslappnat samtal med riksdagsledamot Leila Elmi. Hör hur hon kryssade in sig i riksdagen, vilken förändring hon hoppas kunna skapa och allt du behöver veta för att omvandla ditt samhällsengagemang till handling.

JAKOB KIEFER

Sveriges CSR-ambassadör

Sveriges nye CSR-ambassadör (dessutom från Örebro!) har stor erfarenhet från internationellt hållbarhetsarbete och vill stötta aktörer att bli mer konkreta i hållbarhetsfrågor. Han kommer att ge goda exempel och tala om hur man kan skapa konkurrensfördelar utifrån hållbarhetsarbetet.

Information

Datum: Onsdag 24 april 2019
Tid: 08:30–15.00
Plats: Tegelbruket (Lertagsg 2, Örebro)
Anmälan: Via formulär på denna sida
Sista anmälningsdag: Fredag 19 april 2019
Kostnad: 495 kr exkl. moms inkl. lunch och fika

Kontaktpersoner

Ladda ned digital inbjudan

Anmäl dig här:

  • Ange personnummer med 12 siffror
  • Skriv din ålder med två siffror