Gemensamt engagemang och ansvarstagande

Tegelbrukets CSR-huvudpartners träffas regelbundet för att ta ett aktivt och engagerat samhällsansvar. Gruppens stöd är viktigt för att kunna förverkliga Tegelbrukets idé och visioner.

ÖBO

Örebrobostäder

Drygt en tredjedel av örebroarna, med olika intressen och bakgrund, bor hos oss på ÖBO. Därför vill vi engagera oss i verksamheter som kan vara en naturlig del av våra hyresgästers vardag. På Tegelbruket får människor mötas över traditionella gränser som stadsdelar, ålder, ursprung eller kön. Det gillar vi! Och det gör många av våra hyresgäster också.

Epiroc logo Grey_PMS 7545

Epiroc

På Epiroc här i Örebro tror vi på mångfald och lika möjligheter, samtidigt som vi tar vårt ansvar som Örebros största arbetsgivare på allvar. Därför är det för oss en självklarhet att stödja Tegelbruket, en organisation som ger support till ungdomar från olika sociala och kulturella bakgrunder och stöttar dessa ungdomar till en lovande framtid.

NA

NA

Liljedal Communications

Liljedal Communication

Tegelbruket är en viktig mötesplats där alla kan känna sig inkluderade och uppskattade. Vi på Liljedal Communication bidrar till Tegelbrukets arbete med vår kunskap, inspiration och handling. Ett sätt att ta vårt samhällsansvar. Vi gillar Tegelbruket!

NCC

NCC

NCC stöder Tegelbrukets verksamhet för att vi delar samma vision och värderingar. Vi vill verka för ett hållbart samhälle där alla ges förutsättningar att lyckas.

Kommuninvest

Kommuninvest

Kommuninvests ledord för lokal samverkan är utbildning, kultur och innanförskap. Samarbetet med Tegelbruket ger möjligheter inom samtliga tre områden. Tegelbrukets vilja att utveckla unga människor i positiv riktning är både angelägen och en nödvändighet för att klara vår tids utmaningar.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det bevisar Tegelbruket varje dag.

Länsförsäkringar Bergslagen Bank & Försäkring

Länsförsäkringar Bergslagen

Som ett lokalt och kundägt bolag bryr vi oss om vad som händer på vår hemmaplan. Vi vill därför bidra till att utveckla tryggheten där du bor. För oss är Tegelbruket en fantastisk plats för unga att utvecklas till att ta ansvar, både för sig själva och de områden där de bor.

WSP

Tegelbruket gör ett fantastiskt arbete med att minska utanförskap för den väldigt viktiga gruppen unga vuxna. WSP är stolta att aktivt stötta detta arbete, både ekonomiskt och genom våra medarbetares engagemang. Genom Tegelbruket kan våra anställda göra en insats i detta viktiga arbete och vi kan ta vårt samhällsansvar och hjälpa till att skapa ett större sammanhang för alla i samhället.

Ica Maxi Eurostop

ICA Maxi Eurostop

Vår stad växer, företag utvecklas och det finns en framtidstro och stolthet över att vara Örebroare.
Vi vill vara med och stötta Tegelbrukets arbete och på detta sätt vara en del i att bygga vår stad ännu starkare mot framtiden.

Swedbank
Nya Sparbanksstiftelsen

Swedbank och Nya Sparbanksstiftelsen

Swedbank är ett samhällsengagemang som blev en bank 1820. För oss på Swedbank i Örebro och på Nya Sparbanksstiftelsen är det naturligt att engagera oss stadens viktigaste framtidsfrågor och integration är en sådan. Tegelbruket möjliggör möten och meningsfull sysselsättning för ungdomar från olika delar av Örebro, vilket leder till relationer, kunskap och kreativitet så att Örebro tar vara på potentialen i sin mångfald som stad.