Med anledning av den boxningsgala som arrangeras i Tegelbruket under lördagen den 25 februari kommer äventyrshallen vara stängd från 15.00 och resten av lördagen.

Mvh, Tegelbruket