Viktig info Äventyrshallen!
Nu på lördag den 25 februari stänger ramperna och klättringen i äventyrshallen kl. 15:00
detta med anledning av den boxningsgala som arrangeras i huset.